Fanfare van vroeger

In 1870 werd in Lamswaarde een mannenkoor opgericht onder de naam Vrijheid Eendracht. De zangvereniging stond onder leiding van dokter A. Walraven. Het koor kon zich verheugen in een met de jaren groeiende belangstelling en waardering van het publiek. In het Hulster Blad van 21 september 1895 stond een advertentie van een concert gegeven te Kuitaart door het mannenkoor Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde. Op 5 oktober 1895 verscheen de volgende aankondiging in het Hulster Blad: ”Wij leven hier in het vooruitzicht een fanfaremaatschappij te krijgen. De voortdurende bloei van het mannenkoor Vrijheid Eendracht gedurende ongeveer 25 jaren, deed algemeen de vraag ontstaan of dat streven naar vooruitgang niet kon medegewerkt worden tot het bereiken van een hoger doel. In zijn laatste vergadering besloot het bestuur, bij genoegzame financiële medewerking uit de werkende leden van het mannenkoor, naast dit gezelschap een fanfarecorps op te richten. Verzoekenschriften, om den geldelijke steun der bevolking van Hontenisse, circuleren reeds in de gemeente”. De fanfare Vrijheid Eendracht was daarmee een feit. Enkele van de pioniers uit die tijd waren de heren J. van Bekkum en A. de Waal.

Op 21 december 1895 gaf Vrijheid Eendracht haar eerste concert in een van de lokalen van de lagere school. De instrumenten werden geleverd door Ed de Stobeleere uit St. Gillis (België) en de eerste dirigent was Antoon de Waal (meester de Waal). Het gezelschap groeide verder en gaf in 1896 o.a. concerten op Baalhoek en Kruispolder, Rozenberg, Kuitaart, Terhole en maakte een muzikale wandeling naar Baron Collot d’ Escury te Kloosterzande.

De pioniers van toen moeten daadkrachtige lieden geweest zijn want in het Hulster Blad van februari 1897 stond vermeld dat onze fanfare deel zou nemen aan een concours in Brussel. Of de fanfare echt naar Brussel is geweest is niet te achterhalen want het concours zelf lijkt uit de annalen te zijn verdwenen en van de resultaten of het commentaar ontbreekt helaas ook elk spoor.

De fanfare bekwaamde zich verder in het maken van muziek. Naast het deelnemen aan concoursen en festivals werd er vaak een beroep op de fanfare gedaan om iedere feestelijke gelegenheid in het dorp muzikaal op te luisteren. Hierdoor is in de loop der jaren een hechte band met de bewoners van Lamswaarde ontstaan.

Naast het musiceren werd er al vroeg in de geschiedenis van Vrijheid Eendracht melding gemaakt van toneelspel. De toneelvereniging heeft haar grootste bloei wel gekend in de jaren ’50 en ’60.

De fanfare heeft vele ups en down gehad. Het is voor Lamswaarde een stuk geschiedenis waarvoor wij onze ouders en voorouders dankbaar mogen zijn. Zij hebben immers bijzonder veel gedaan voor de groei en bloei van onze vereniging.

Op 28 juni 1953 nam de fanfare deel aan een concours in Bergen op Zoom. Dit was een van de grootste successen in de geschiedenis van de fanfare tot dan toe. In de eerste afdeling werd met 285 punten een eerste prijs behaald. De fanfare telde toen twintig spelende muzikanten en stond onder leiding van Honoré de Gucht. Voorzitter was de heer Leo Vereecken.

Enkele van de meest aansprekende resultaten die Vrijheid Eendracht daarna nog gemaakt heeft zijn:

Op het concours te Clinge werd in oktober 1969 een eerste prijs met promotie behaald naar de afdeling uitmuntendheid. De fanfare stond onder leiding van Gustaf Pilaet. In 1970, het jaar dat Vrijheid Eendracht haar 75 jarig bestaan vierde, behaalde men een eerste prijs in de afdeling uitmuntendheid op het concours dat in de kerk te Lamswaarde werd gehouden. Het aantal punten bedroeg maar liefst 307 en de heer Pilaet was nog dirigent. De gelukkige voorzitter heette Jaap de Baar. 
 Op 26 oktober 1975 werd deelgenomen aan het concours te Bergen op Zoom. Jan van Waterschoot was inmiddels dirigent van de fanfare geworden en hij behaalde op z’n eerste concours 308 punten en bracht hiermee de fanfare weer in de afdeling uitmuntendheid. 
Voorzitter was de heer Jos van Driessche, het aantal muzikanten bedroeg toen 35. In 1988 werd Annemarie Jansen-Hoefeijzers de eerste vrouwelijke dirigent van Vrijheid Eendracht. Ook zij speelde, als aankomend dirigent, met de fanfare een eerste prijs met 291,5 punten. Het gebeurde in Baarle-Nassau, het aantal muzikanten bedroeg 31 en Jos van Driessche was nog voorzitter.